KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Hệ thống đăng ký dự thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2023 sẽ được mở vào 8:00 ngày 01/02/2023