KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Xin lỗi! Hệ thống đang bảo trì

Chúng tôi đang trong quá trình nâng cấp hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu cao hơn của Đợt đăng ký dự thi và Đăng ký xét tuyển này
Xin quý vị vui lòng quay lại sau.