• Đăng ký
  • Đăng nhập

Thời gian mở/kết thúc đăng ký thông tin hoàn lệ phí dự thi và xét tuyển kỳ thi ĐGNL đợt 2 năm 2021: từ ngày 11/10-12/11/2021

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC