• Đăng ký
  • Đăng nhập

- Thời gian mở/kết thúc đăng ký dự thi ĐGNL (đợt 2): 04/05 - 15/06/2021.

- Ngày thi ĐGNL đợt 2 (dự kiến): Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

- Thời gian mở/kết thúc đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi ĐGNL: 04/05 - 15/06/2021.

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC