• Đăng ký
  • Đăng nhập

- Thời gian mở/kết thúc đăng ký dự thi ĐGNL (đợt 2): 04/5 - 04/6/2021.

- Thời gian mở/kết thúc đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi ĐGNL: 04/5 - 15/6/2021.

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC