• Đăng ký
  • Đăng nhập

- Thời gian mở/kết thúc đăng ký dự thi ĐGNL (đợt 2): 06/4 - 25/4/2022.

- Ngày thi ĐGNL (đợt 2): 22/5/2022 (sáng Chủ Nhật).

- Thời gian mở/kết thúc đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi ĐGNL: 06/4 - 25/4/2022.

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC